7. dvoudenní setkání pedagogů na Smíchově

Ve dnech 8. a 9. února 2022 se uskutečnilo dvoudenní setkání pedagogů v rámci projektu OPEN 51 v již dobře osvědčeném prostoru IMPACT HUB PRAHA na Smíchově.

Setkání se zúčastnili koordinátoři a pedagogové zapojených škol a samozřejmě pracovní tým projektu OPEN 51. I tentokrát proběhlo setkání v příjemné atmosféře, v níž probíhal aktivní dialog.

Tématem prvního dne bylo „Učíme (se) v kruhu“ a stejně jako minule se jednalo o workshop Masarykovy univerzity Brno. Jeho náplní bylo představit praxi poradních kruhů, kterou lze velmi smysluplně využít ve školním prostředí, o čemž se všichni mohli přesvědčit díky výborným názorným ukázkám přednášejících. Cílem workshopu bylo představit poradní kruh jako bezpečný rámec pro sociální a emocionální rozvoj žáků i sdílení vzdělávacích obsahů.

Obsahem workshopu druhého dne s názvem „Jak zahrnout interkulturní rozměr do mediální výchovy“ byla základní východiska a aktuální trendy v mediální výchově. Účastníci se v podobě zážitkové aktivity seznámili s rozdíly ve fungování tradičních a nových médií v kontextu veřejného zájmu, hate speech, šíření dezinformací a fake news.

Oba workshopy byly koncipovány do školní výuky, zejm. do občanské a mediální výchovy. Vhodně tedy doplňují průřezové téma Multikulturní výchova, vzdělávací oblast Člověk a společnost aj.

Děkujeme všem za účast, za tvořivou spolupráci a přejme dobré zdraví, a mnoho sil během školního roku.

Tým OPEN 51

6. dvoudenní setkání pedagogů na Smíchově

Ve dnech 1. a 2. prosince 2021 se uskutečnilo dvoudenní setkání pedagogů v rámci projektu OPEN 51 v zajímavém prostoru IMPACT HUB PRAHA na Smíchově.

Jak se dalo předpokládat, setkání, kterého se účastnili koordinátoři, další pedagogové zúčastněných škol a samozřejmě pracovní tým projektu OPEN 51, proběhlo v přátelské atmosféře, ale především bylo naplněno kreativní prací v rámci projektu. Tedy obsahem, který korespondoval s aktuální fází projektu. Za vše uvádíme aktualizace plánu a programu KA02 a KA03, souvisejících s průběhem a realizací projektu. Smysluplnou aktivitou bylo rovněž vzájemné sdílení zkušeností pedagogů jednotlivý zapojených škol, diskuse a debaty.

První den byl hlavním programem workshop Masarykovy univerzity Brno. Náplní workshopu byly především praktické ukázky práce s instrumenty R. Feuersteina, aby si účastnící na vlastní kůži prožili, jak může být takováto intervence prospěšná. Účastnici se věnovali v rychlosti i teoretickým východiskům teorie R. Feuersteina, především tématům strukturální kognitivní modifikovatelnost, zprostředkované učení, dynamická diagnostika (baterie LPAD). Dále se účastníci seznámili s konceptem tzv. FIE škol, které mají různé prvky Feuersteinovy koncepce zapojené přímo ve výuce.

Druhý den proběhla v rámci programu setkání Interkulturní dílna Multikulturního centra Praha. Účastníci si zážitkovou formou vyzkoušeli, jak vznikají stereotypy a jak k tomu specificky přispívají média, jak a v jakých kontextech jsou cizinci v médiích zobrazováni. Dílna byla koncipována do školní výuky, např. do základů společenských věd, kde vhodně doplňuje průřezové téma Multikulturní výchova, vzdělávací oblast Člověk a společnost atd.

Obě setkání byla velmi obohacující a pomohla nám opět trochu více porozumět našim žákům.

Děkujeme všem za účast, za tvořivou spolupráci a přejme dobré zdraví, a mnoho sil během školního roku.

Tým OPEN 51

5. dvoudenní setkání pedagogů v ZŠ Zličín a Dejvicích

Ve dnech 4. a 5. října 2021 se uskutečnilo dvoudenní setkání pedagogů v rámci projektu OPEN 51. Jak se dalo předpokládat, setkání, kterého se účastnili koordinátoři, další pedagogové zúčastněných škol a samozřejmě pracovní tým projektu OPEN 51, proběhlo v přátelské atmosféře, ale především bylo naplněno kreativní prací v rámci projektu. Tedy obsahem, který korespondoval s aktuální fází projektu. Za vše uvádíme aktualizace plánu a programu KA02 a KA03, souvisejících s průběhem a realizací projektu. Smysluplnou aktivitou bylo rovněž vzájemné sdílení zkušeností pedagogů jednotlivý zapojených škol, diskuse a debaty.

První den proběhl v ZŠ Zličín. Hlavním programem byl seminář na téma Náboženská diverzita jako tajemná komnata českého školství, který  byl připraven lektorkou a pedagožkou paní Sedlákovou z Masarykovy univerzity Brno. V současném globalizovaném světě je práce s kulturní a náboženskou diverzitou aktérů školy důležitou součástí respektujícího a podnětného ekosystému školy. Účastníci workshopu si zážitkově-reflektivní formou vyzkoušeli prvky nábožensky a kulturně senzitivního vzdělávání. Vyzkoušeli si konkrétní techniky, které podporují příznivé klima ve školní třídě. Diskutovali aktuální otázky spojené s náboženskou diverzitou ve školních a mimoškolních institucích. Pedagogové byli nadmíru spokojeni. Zbyl i prostor na sdílení zkušeností koordinátorů a pedagogů partnerských škol.

Druhý den jsme společně prozkoumali okolí Dejvic a seznámili se s historií ruské emigrace. Komentovanou procházku pro nás zajistilo Multikulturní centrum Praha. Asi nejzajímavější byla návštěva chrámu Sv. Mikuláše v Bubenči v Roosveltově ulici. Kdo by čekal, že za obyčejným vchodem do domu se skrývá tak svaté místo. Dozvěděli jsme se, jak probíhá tradiční půst i jak probíhají bohoslužby. Setkání jsme zakončili s paní Xenii, která se věnuje výuce českého jazyka pro cizince. Sama jako dítě s odlišným mateřským jazykem v ČR vyrůstala, a tak nám sdílela zkušenosti své i svých studentů. Obě setkání byla velmi obohacující a pomohla nám opět trochu více porozumět našim žákům.

Děkujeme všem za účast, za tvořivou spolupráci a přejme dobré zdraví, a mnoho sil během školního roku.

Tým OPEN 51

4. dvoudenní setkání pedagogů v ZŠ Zličín

Ve dnech 8. a 9. 6. 2021 se po delší době karanténních opatření mohlo uskutečnit prezenčně, a také uskutečnilo, dvoudenní setkání pedagogů v rámci projektu OPEN 51.

Jak se dalo předpokládat, setkání, kterého se účastnili koordinátoři, další pedagogové zúčastněných škol a samozřejmě pracovní tým projektu OPEN 51, proběhlo v přátelské atmosféře, ale především bylo naplněno kreativní prací v rámci projektu. Tedy obsahem, který korespondoval s aktuální fází projektu. Za vše uvádíme například informace o spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, aktualizace plánu a programu KA02 a KA03, podpora při zpracovávání jednotlivých analýz a řada dalších činností, souvisejících s průběhem a realizací projektu.

Smysluplnou aktivitou bylo rovněž vzájemné sdílení zkušeností pedagogů jednotlivý zapojených škol, diskuse a debaty.

Setkání se konalo v Základní a mateřské škole Zličín. Cenným obohacením byla prohlídka školy s laskavým doprovodem a komentáři paní ředitelky. Škola stojí za pozornost, mají to tam opravdu krásné. Ale víme a nepochybujeme, že krásné to mají i na ostatních školách. A také jsme si všichni vědomi, že taková krása se nerodí sama od sebe – ale že v ní spočívá mnoho sil, mnoho dobrého úsilí a kus práce.

V obou dnech proběhl seminář společnosti META, o.p.s. s tématem Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ a ve druhém dni pak seminář s tématem Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem. Pedagogové byli nadmíru spokojeni.

Během celé akce bylo k dispozici občerstvení dle platných hygienických nařízení a stejně tak i samotné setkání, včetně seminářů společnosti META se konalo za dodržení hygienických pravidel.

Děkujeme všem za účast, za tvořivou spolupráci a přejme dobré zdraví, a mnoho sil ve finále tohoto školního roku.

Realizační tým OPEN 51

3. dvoudenní setkání pedagogů online

Ve dnech 19. a 20. dubna 2021 proběhlo třetí dvoudenní setkání pedagogů v rámci klíčových aktivit projektu.

První den, tedy 19. února, se uskutečnily semináře na téma Inkluze žáků s OMJ – praktické příklady z praxe lektorky k výuce žáků s OMJ a Canva a její využití ve výukovém programu, sdílení zkušeností z aktivit OPEN, praktické ukázky. Zbyl i prostor na sdílení zkušeností koordinátorů a pedagogů partnerských škol.

Druhý den pak měli pedagogové další úžasnou příležitost účastnit se semináře s názvem Tvorba výukových materiálů pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Podobně jako v předchozím dni byli velmi spokojeni, vyjadřovali poděkování za inspirace, nové náměty a především za konkrétní a praktické ukázky.

Realizační tým OPEN 51

2. dvoudenní setkání pedagogů online 

Ve dnech 10. a 11. února 2021 proběhlo druhé dvoudenní setkání pedagogů v rámci klíčových aktivit projektu.

V každém dni se uskutečnil plánovaný seminář neziskové organizace META, o.p.s., která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a poskytuje rovněž pedagogickým pracovníkům metodickou podporu a poradenství v oblasti vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

První den, tedy 10. února, se uskutečnil seminář s názvem: Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I.. Výsledkem byla nadmíru velká spokojenost všech účastníků, protože téma i obsah byl skutečně výraznou inspirací pro jejich práci.

Druhý den pak měli pedagogové další úžasnou příležitost účastnit se semináře s názvem Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ. Podobně jako v předchozím dni byli velmi spokojeni, vyjadřovali poděkování za inspirace, nové náměty a především za konkrétní a praktické ukázky.

Po celou dobu měli možnost živě komunikovat, sdílet své zkušenosti, ale hlavně sami si ověřit a vyzkoušet řadu zajímavých aplikací, technik či postupů, které budou pro jejich práci se žáky nepochybně oživením, ale také zdrojem rozvíjení forem práce v této oblasti.

Součástí dvoudenního setkání bylo kromě programu Mety rovněž on-line setkání realizačního týmu a koordinátorů jednotlivých škol. Setkání bylo realizováno ON-LINE a znovu bylo živým důkazem smysluplnosti i významnosti, co se týká ověření plánu MKV a výukového programu dle sociálního pilíře TUR.

Děkujeme všem inspirujícím i inspirovaným za aktivní účast a za projevení díků za tuto smysluplnou práci.

Realizační tým OPEN 51


1. dvoudenní setkání pedagogů online 

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2020 proběhlo první dvoudenní setkání pedagogů v rámci klíčových aktivit projektu. Setkání bylo realizováno ON-LINE a jen potvrdilo, že je nejen důležitou součástí povinného ověření plánu MKV a výukového programu dle soc. pilíře TUR, ale dodává celému obsahu smysluplnost.

Podle sdělení pedagogů lze obecně shrnout, že setkání bylo shledáno přínosným jednak svým obsahem a také forma byla vyhovující. Jinými slovy – setkání naplnilo očekávání pedagogů.

Je to velká radost pro nás pro všechny, protože v souvislosti s náročností pedagogické práce obecně, natož v době karanténních opatření, je smysluplnost jakékoliv další aktivity ve školách více než potřebná.

Objevila se rovněž řada konkrétních a praktických dotazů, které byly komunikovány, a ve zpětném hodnocení pedagogů tohoto setkání zaznělo mimo jiné, že setkání se jim velmi líbilo; že díky němu vědí, kam se mohou obrátit, pokud potřebují s něčím pomoci, zvláště v souvislosti s dětmi s OMJ.

Z bohatého obsahu dvoudenního setkání zmiňujeme skutečnost, že pedagogové zároveň ocenili možnost seznámit se s činností Inbáze, z.s., která byla pro ně inspirující, a stejně tak byly cenné informace od zástupce NPI ČR, který v prezentaci své činnosti prostřednictvím krajského koordinátora pro Prahu a Středočeský kraj nabídnul velmi přehlednou a ucelenou podporu pedagogům v mnoha oblastech, navíc aktualizovanou v souvislosti se stávající situací, zejména s procesem distanční výuky.

A nakonec pedagogové vyjádřili rovněž velké poděkování za celou přípravu a organizaci tohoto setkání s tím, že se těší na další.

Realizační tým OPEN 51

Proběhne první setkání pro pedagogy

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2020 proběhne v ZŠ a MŠ Zličín první dvoudenní setkání pedagogů v rámci klíčových aktivit projektu. Setkání je důležitou součástí povinného ověření plánu MKV a výukového programu dle soc. pilíře TUR. Na setkání budou probíhat moderované diskuze s cílem získat ucelenou zpětnou vazbu na realizované aktivity KA02 a KA03, bude probíhat reflexe a sdílení zkušeností. Akce je rozdělena do dvou dnů, kdy první den je zaměřený na sdílení, zapojení zástupců NNO a místní komunity a na moderované diskuze. Tentokrát se můžeme těšit na setkání se zástupci InBáze, z.s., kteří nám představí program společnosti a předvedou pedagogům Bedýnky příběhů a výukové programy pro 1. i 2. stupeň ZŠ. Druhý den bude zaměřený na reflexi a na poznatky z praxe při ověření plánu MKV a programu vytvořeného dle soc. pilíře TUR.

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440