Druhé dvoudenní setkání pedagogů online 

Ve dnech 10. a 11. února 2021 proběhlo druhé dvoudenní setkání pedagogů v rámci klíčových aktivit projektu.

V každém dni se uskutečnil plánovaný seminář neziskové organizace META, o.p.s., která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a poskytuje rovněž pedagogickým pracovníkům metodickou podporu a poradenství v oblasti vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

První den, tedy 10. února, se uskutečnil seminář s názvem: Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I.. Výsledkem byla nadmíru velká spokojenost všech účastníků, protože téma i obsah byl skutečně výraznou inspirací pro jejich práci.

Druhý den pak měli pedagogové další úžasnou příležitost účastnit se semináře s názvem Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ. Podobně jako v předchozím dni byli velmi spokojeni, vyjadřovali poděkování za inspirace, nové náměty a především za konkrétní a praktické ukázky.

Po celou dobu měli možnost živě komunikovat, sdílet své zkušenosti, ale hlavně sami si ověřit a vyzkoušet řadu zajímavých aplikací, technik či postupů, které budou pro jejich práci se žáky nepochybně oživením, ale také zdrojem rozvíjení forem práce v této oblasti.

Součástí dvoudenního setkání bylo kromě programu Mety rovněž on-line setkání realizačního týmu a koordinátorů jednotlivých škol. Setkání bylo realizováno ON-LINE a znovu bylo živým důkazem smysluplnosti i významnosti, co se týká ověření plánu MKV a výukového programu dle sociálního pilíře TUR.

Děkujeme všem inspirujícím i inspirovaným za aktivní účast a za projevení díků za tuto smysluplnou práci.

Tým OPEN 51


První dvoudenní setkání pedagogů online 

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2020 proběhlo první dvoudenní setkání pedagogů v rámci klíčových aktivit projektu. Setkání bylo realizováno ON-LINE a jen potvrdilo, že je nejen důležitou součástí povinného ověření plánu MKV a výukového programu dle soc. pilíře TUR, ale dodává celému obsahu smysluplnost.

Podle sdělení pedagogů lze obecně shrnout, že setkání bylo shledáno přínosným jednak svým obsahem a také forma byla vyhovující. Jinými slovy – setkání naplnilo očekávání pedagogů.

Je to velká radost pro nás pro všechny, protože v souvislosti s náročností pedagogické práce obecně, natož v době karanténních opatření, je smysluplnost jakékoliv další aktivity ve školách více než potřebná.

Objevila se rovněž řada konkrétních a praktických dotazů, které byly komunikovány, a ve zpětném hodnocení pedagogů tohoto setkání zaznělo mimo jiné, že setkání se jim velmi líbilo; že díky němu vědí, kam se mohou obrátit, pokud potřebují s něčím pomoci, zvláště v souvislosti s dětmi s OMJ.

Z bohatého obsahu dvoudenního setkání zmiňujeme skutečnost, že pedagogové zároveň ocenili možnost seznámit se s činností Inbáze, z.s., která byla pro ně inspirující, a stejně tak byly cenné informace od zástupce NPI ČR, který v prezentaci své činnosti prostřednictvím krajského koordinátora pro Prahu a Středočeský kraj nabídnul velmi přehlednou a ucelenou podporu pedagogům v mnoha oblastech, navíc aktualizovanou v souvislosti se stávající situací, zejména s procesem distanční výuky.

A nakonec pedagogové vyjádřili rovněž velké poděkování za celou přípravu a organizaci tohoto setkání s tím, že se těší na další.

Proběhne první setkání pro pedagogy

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2020 proběhne v ZŠ a MŠ Zličín první dvoudenní setkání pedagogů v rámci klíčových aktivit projektu. Setkání je důležitou součástí povinného ověření plánu MKV a výukového programu dle soc. pilíře TUR. Na setkání budou probíhat moderované diskuze s cílem získat ucelenou zpětnou vazbu na realizované aktivity KA02 a KA03, bude probíhat reflexe a sdílení zkušeností. Akce je rozdělena do dvou dnů, kdy první den je zaměřený na sdílení, zapojení zástupců NNO a místní komunity a na moderované diskuze. Tentokrát se můžeme těšit na setkání se zástupci InBáze, z.s., kteří nám představí program společnosti a předvedou pedagogům Bedýnky příběhů a výukové programy pro 1. i 2. stupeň ZŠ. Druhý den bude zaměřený na reflexi a na poznatky z praxe při ověření plánu MKV a programu vytvořeného dle soc. pilíře TUR.