Realizační tým zajišťuje informační, odbornou, manažerskou, organizační a technickou podporu. Úkolem a odpovědností realizačního týmu je řídit a organizovat realizaci projektu pro dosažení a naplnění jeho předmětu, cílů a záměrů.

Složení realizačního týmu:

Manažer projektu

Ing. Bc. Petra Řezáčová/prezacova@itveskole.cz/606 069 067

Finanční manažer projektu

Ivana Zieglerova/izieglerova@itveskole.cz/727 902 459

Garant KA02

Mgr. Monika Pliešovská/mpliesovska@itveskole.cz/720 949 218

Analytik KA02

Ing. Gabriela Hošková/ghoskova@itveskole.cz/775 335 120

Metodik KA02

Mgr. Lucie Černická/lcernicka@itveskole.cz/732 483 158

Garant KA03

Mgr. Petra Pitelková/ppitelkova@itveskole.cz/777 813 841

Metodik KA03

Mgr. Markéta Čonková/mconkova@itveskole.cz/731 176 019

Tvůrce výukového programu

Mgr. Jakub Janeček/jjanecek@itveskole.cz/608 960 123

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440