Do projektu je zapojeno pět partnerských škol. Pro všech pět partnerských škol je v rámci projektu poskytnuta podpora při přípravě a realizaci aktivit pořádaných ve spolupráci s neziskovým sektorem a zajištění odborníků z praxe při realizaci aktivit pro žáky.

Přehled škol:

Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328

Ředitelka: Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

Ředitel: Mgr. Petr Neuwirt

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Ředitelka: Mgr. Naděžda Hrebíková

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí č. 8/900, Praha 3

Ředitel: Mgr. Tomáš Hušek

Základní škola a Mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3

Ředitelka: Mgr. Petra Jehnová

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440