Komunikační platforma vznikla jako interaktivní průvodce školním plánem MKV a výukovým programem OPEN. Zároveň slouží jako komunikační nástroj a metodická pomoc pedagogům.

Odkaz na platformu zde: https://dumy.cz/pmsvp

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440