Pilotáž lekce s názvem Den kulturní rozmanitosti se uskutečnila v ZŠ a MŠ Zličín. Tato lekce byla zaměřena na pojem „rozmanitost kultury“, ale především na hledání odpovědí na otázku, proč se tento den stává významným a pevným světovým svátkem.

Úkolem žáků bylo ztvárnit svoji vlastní představu prostřednictvím kreativní práce, konkrétně vytvořením plakátu k tomuto dni.

Plakáty pro inspiraci jsou k dispozici zde:

Plakáty ZŠ Zličín_1 část

Plakáty ZŠ Zličín_2 část


Kolik jazyků znám, tolikrát jsem člověkem je název jednoho ze dvaceti programů, které jsou pilotovány v rámci projektu OPEN 51. Tato lekce proběhla v ZŠ a MŠ Petra Strozziho. Vyučovací hodina se konala v předmětu Anglický jazyk. Úkolem každé skupiny bylo vytvořit svého Avatara s využitím aplikace Voki (www.voki.com).

 


ZŠ a MŠ Petra Strozziho se konali aktivity OPEN na téma „Pozvi mě do své oblíbené země“. Žáci pracovali v programu Canva, kde se seznámili s jednoduchým grafickým designem. Vyzkoušeli vytvořit plakát, kterým pozvali do vybrané země.

Plakáty pro inspiraci jsou k dispozici zde:

Výstupy ZŠ a MŠ Strozziho_1 část

Výstupy ZŠ a MŠ Strozziho_2 část

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440