V rámci projektu je pro realizační tým a partnerské školy zřízeno sdílené úložiště Sharepoint.

Přístup na úložiště je zde:

https://itveskolecz.sharepoint.com/sites/Projekty/open51

 

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440