Komunikační platforma s interaktivní podobou školního plánu i programu je zde: https://dumy.cz/pmsvp

 

 

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440