Kontakty:

Manažer projektu

Ing. Bc. Petra Řezáčová/prezacova@itveskole.cz/606 069 067

Finanční manažer projektu

Ivana Zieglerova/izieglerova@itveskole.cz/727 902 459

Garant KA02

Mgr. Monika Pliešovská/mpliesovska@itveskole.cz/720 949 218

Analytik KA02

Ing. Gabriela Hošková/ghoskova@itveskole.cz/775 335 120

Metodik KA02

Mgr, Yvetta Ellerová/yellerova@itveskole.cz/606 689 357

Garant KA03

Mgr. Petra Pitelková/ppitelkova@itveskole.cz/777 813 841

Metodik KA03

MgA. Jiří Kruliš/jkrulis@itveskole.cz/725 430 597

Tvůrce výukového programu

Mgr. Markéta Čonková/mconkova@itveskole.cz/731 176 019