OPEN 58

Aktivity jsou zaměřeny na podporu společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí žáků v partnerských ZŠ Praze.

V rámci projektu probíhají následující aktivity:

Výjezdy žáků

Projektové dny

Osvětová setkání

Společná setkání pedagogů

Metodická setkání pedagogů

Závěrečná konference

 

Název projektu: OPEN 58

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093

————————————————————————

OPEN 51

Aktivity jsou zaměřeny na podporu společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí žáků v partnerských ZŠ Praze.

V rámci projektu probíhají následující aktivity:

Aktivity OPEN v partnerských školách

Metodická setkání pro pedagogy

Dvoudenní setkání pro pedagogy 

Závěrečná konference

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440